Niedołężny [wyrazy przeciwstawne]

  • Niedołężny, niesprawny fizycznie, nieudolny, niezdarny, ociężały.
  • Przeciwstawne:
    • sprawny,
    • pełnosprawny,
    • zdrowy,
    • wyćwiczony.