Niedostateczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Niedostateczny, niewystarczający, niezadowalający.
  • Przeciwstawne:
    • zbytni,
    • przesadny,
    • madmierny.