Niedostatek [wyrazy przeciwstawne]

  • Niedostatek, brak wystarczających środków materialnych, ubóstwo, bieda.
  • Przeciwstawne:
    • dostatek,
    • dobrobyt,
    • bogactwo.