Niedopasowani

Dosyć szybko można się było zorientować, że Izabela nie nadaje się do interesu, który ma Wokulski.