Niedouczek [synonimy]

  • Niedouk.
  • Laik.
  • Dyletant.
  • Ignorant.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]