Niedowiarek [synonimy]

  • Sceptyk.
  • Niewierny Tomasz.
  • Niedowierzający.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]