„Niegłupie odpowiedzi” Wacława Potockiego

 • Wiersz z gatunku liryki filozoficznej.
 • Stanowi ciągłą wypowiedz podmiotu lirycznego, bez podziału na strofy.
 • Liczy zaledwie 16 wersów, napisanych trzynastozgłoskowcem.
 • Występują rymy parzyste żeńskie, najczęściej dokładne.
 • Podmiot liryczny zadaje ciekawe, wydaje się nawet banalne pytania, na które sam udziela odpowiedzi.
 • Dotyczą one natury świata i człowieka.
 • Podmiot jest optymistą,  świat postrzega przyjaźnie, radośnie, dlatego jego refleksje są także spokojne.
 • Można go utożsamić z poetą, który występuje w roli autorytetu, nauczyciela, znającego odpowiedzi na wiele trudnych pytań.
 • Poeta zastosował koncept, polegający na stawianiu pytań i odpowiedzi na nie.
 • Odnoszą się do  spraw przemijania, etapów ludzkiego życia i przeznaczenia do życia w wieczności.
 • Odpowiadają m. in. na pytania: co jest na swiecie najstarsze, najmądrzejsze, największe, najszybsze, najgroźniejsze, najpewniejsze.
 • Świat, ktory prezentuje podmiot liryczny jest spójny i uporządkowany, z ogromną rola Boga, potęgi, do której zawsze odnosi się człowiek.
 • Wykorzystane zostały różne środki artystyczne, m. in. powtórzenia (np.  „CO…” i poszczególne pytania), paradoks („Co najstarszego? Śmierć, Co najpożądańszego? Śmierć”), uosobienie (np. „czas = w wieczne podał druki), przerzutnia (np. „wszystko co w swojej/ głowie znajdziesz”).