Flocik

Flocik z umierającym zagraniem (siatkówka mężczyzn).