Przedobrzyli

Kiwka zbyt dobra, dlatego zawodnicy padli ofiarą swego zaangażowania (siatkówka mężczyzn).