Niejako [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niejako zaimek przysłowny nieokreślony Ten dom niejako jest także jego.