Niekiedy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niekiedy przysłówek Niekiedy działasz mi na nerwy.