Niektóry, niektóra, niektóre [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niektóry, niektóra, niektóre zaimek przymiotny nieokreślony Niektóre kobiet unikają mocnego makijażu.