Niejasny [synonimy]

  • Ciemny.
  • Mętny.
  • Głuchy.
  • Zawiły.
  • Zagmatwany.
  • Niezrozumiały.
  • Niejasny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]