Nielegalny [synonimy]

  • Lewy.
  • Zabroniony.
  • Zakazany.
  • Niedozwolony.
  • Na indeksie.
  • Ukryty.
  • Bezprawny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]