Nielojalny [synonimy]

  • Nieprawomyślny.
  • Opozycyjny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]