Niekorzystny [synonimy]

  • Deficytowy.
  • Niepopłatny.
  • Szkodliwy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]