Rodzaje sejmów

 • Sejm walny zwyczajny (ordynaryjny, 1493).
  • początkowo zwoływany przeważnie co roku,
  • najczęściej w Piotrkowie,
  • od artykułowa henrykowskich wybierany co dwa lata na sześciotygodniowe obrady.

 • Sejm walny nadzwyczajny (ekstraordynaryjny).
  • od 1573 roku miał być zwoływany w razie konieczności na dwutygodniowe obrady.

 • Sejm konwokacyjny.
  • zawiązany po śmierci króla pod „laską” konfederacji,
  • podejmował decyzje większością głosów pod przewodnictwem prymasa (interrexa),
  • wyznaczał czas i miejsce wolnej elekcji,
  • podejmował decyzje w sprawie porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa.

 • Sejm koronacyjny.
  • odbywał się w Krakowie.
  • kończył bezkrólewie,
  • król elekt zaprzysięgał artykuły henrykowskie i był koronowany.

 • Sejm rokoszowy.
  • odbywał się w czasie rokoszu,
  • prawo do udziału w nim miał każdy szlachcic,
  • rokosz lwowski z 1537 roku, nazwany został „wojną kokoszą”.