Piece

W dawnych czasach ludzie spali na piecach bo nie mieli czym palić.