Niemu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niemu funkcjonująca obok formy jemu forma celownika liczby pojedynczej zaimków on, ono Spojrzałem ku niemu z wyrzutem.