Niemniej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niemniej spójnik przeciwstawny Był spóźniony, niemniej poczekał na nich.