Niemal [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niemal (nieomal) przysłówek Byłam nieomal pewna, że ona to zrobiła.