***[Nienawidzę i kocham] Katullusa

  • Wiersz z gatunku bezpośredniej liryki wyznania.
  • Jest tylko dwuwierszem, tzw. miniaturą poetycką.
  • W utworze występuje rytm, który wyznacza trzynastozgłoskowa budowa wiersza i średniówka po siódmej sylabie.
  • Niema natomiast rymów.
  • Wiersz miłosny,  gdzie uczucie miłości łączy się z cierpieniem.
  • Podmiot liryczny wypowiada się w 1 osobie, można go więc utożsamiać z autorem.
  • Adresat utworu nie jest określony.
  • Wiersz przepełniony jest namiętnością i wrażliwością.
  • Połączenie miłości z cierpieniem jest wyraziste, prawdziwe i intensywne.
  • Poeta zastosował antytezę „nienawidzę i kocham” co intensyfikuje dodatkowo uczucia.

Nienawidzę i kocham. Czemu tak się dzieje —
Spytasz. Nie wiem. Lecz czuję, że tak jest. I cierpię.

Katullus (84 p.n.e., Werona, Włochy – 54 p.n.e., Rzym, Włochy) to  poeta z grupy tzw. neoteryków, twórca utworów pełnych uczuć. Zachowały się  w rękopisach średniowiecznych tzw. „Księdze Katullusa z Werony”, składającej się z trzech części. Utwory mają charakter elegijny. Katullusa na język polski tłumaczyli Anna Świderkówna,  Jacek Wójcicki, Jerzy Ciechanowicz.