Tonacja emocjonalna

  • Tonacja emocjonalna obejmuje dominujące w tekście uczucia, emocje i ogólny nastrój utworu.
  • Wyróżnić można: tonację czułości, radości, zachwytu czy wrażliwości.
  • Tonacja może mieć także postać smutku, żalu, melancholii czy rozpaczy.
  • Test wyrażać może wysoki poziom różnych emocji, można też mówić o obojętności czy chłodzie emocjonalnym.