Nienawidzić [synonimy]

  • Nie lubić.
  • Brzydzić się.
  • Mieć w nienawiści.
  • Nie móc patrzeć.
  • Kochać się jak pies z kotem.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]