Nienawiść [synonimy]

  • Uprzedzenie.
  • Animozja.
  • Wrogość.
  • Pogarda.
  • Wstręt.
  • Niechęć.
  • Antypatia.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]