Nieodpowiedni [synonimy]

  • Niewłaściwy.
  • Nieracjonalny.
  • Nietaktowny.
  • Nie na miejscu.
  • Niestosowny.
  • Nieprzepisowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]