Nieokreślony [synonimy]

  • Niezdecydowany.
  • Bezbarwny.
  • Bez wyraźnego charakteru.
  • Bez wyraźnych cech.
  • Chwiejny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]