Nieopanowany [synonimy]

 • Nieposkromiony.
 • Niepowściągliwy.
 • Nieokiełzany.
 • Rozszalały.
 • Rozswawolony.
 • Rozbrykany.
 • Czynny.
 • Energiczny.
 • Porywczy.
 • Nieujarzmiony.
 • Nieukrócony.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]