Niepokoić [synonumy]

  • Trwożyć.
  • Alarmować.
  • Burzyć.
  • Mącić.
  • Wywoływać zaniepokojenie.
  • Straszyć.
  • Denerwować.
  • Grozić.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]