Niepokoić się [synonimy]

  • Czuć niepokój.
  • Odczuwać niepokój.
  • Bać się.
  • Denerwować się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]