Niepomyślny [synonimy]

  • Niesprzyjający.
  • Niedobry.
  • Zły.
  • Feralny.
  • Okropny.
  • Nieudany.
  • Nieszczęśliwy.
  • Niefortunny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]