Nieposłuszeństwo [synonimy]

  • Krnąbrność.
  • Niesubordynacja.
  • Samowola.
  • Niegrzeczność.
  • Niekarność.
  • Sprzeciw.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]