Niepokój [synonimy]

  • Zaniepokojenie.
  • Histeria.
  • Zdenerwowanie.
  • Strach.
  • Rozterka.
  • Podniecenie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]