Niepokojący [synonimy]

  • Złowrogi.
  • Zatrważający.
  • Złowróżbny.
  • Niebezpieczny.
  • Alarmujący.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]