Niespodzianka [synonimy]

  • Siurpryza.
  • Zaskoczenie.
  • Sensacja.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]