Nieposłuszny [synonimy]

  • Krnąbrny.
  • Przekorny.
  • Niesforny.
  • Narowisty.
  • Niekarny.
  • Niezdyscyplinowany.
  • Uparty.
  • Kłótliwy.
  • Opozycyjny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]