Niepotrzebnie [synonimy]

  • Zbytecznie.
  • Na próżno.
  • Po próżnicy.
  • Bezskutecznie.
  • Niepotrzebnie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]