Niepotrzebny [synonimy]

  • Bezużyteczny.
  • Niecelowy.
  • Bezowocny.
  • Nierzeczowy.
  • Przestarzały.
  • Zbędny.
  • Zbyteczny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]