Niepowodzenie [synonimy]

  • Pech.
  • Zła passa.
  • Upadek.
  • Katastrofa.
  • Nieszczęście.
  • Fiasko.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]