Niepoznawalny [synonimy]

  • Nieprzenikniony.
  • Nierozwiązalny.
  • Niejasny.
  • Niezgłębiony.
  • Nieodgadniony.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]