Nieprawdopodobny [synonimy]

  • Niewiarygodny.
  • Nierealny.
  • Nieżyciowy.
  • Utopijny.
  • Baśniowy.
  • Nie do uwierzenia.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]