Nieprzyjemnie [synonimy]

  • Przykro.
  • Obco.
  • Głupio.
  • Niemiło.
  • Źle.
  • Nijako.
  • Nieswojo.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]