Nieraz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nieraz przysłówek Nieraz (wielokrotnie) zwracałem ci uwagę.