Nie raz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nie raz przysłówek Nie raz, a dwa razy prosiłem cię o zeszyt.