Nieruchomo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nieruchomo przysłówek Stanęłam nieruchomo tuż obok kangura.