Nierzadko [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nierzadko przysłówek Nierzadko zdarzają się między nami spory.