Niespełna [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niespełna przysłówek Ma niespełna 15 lat, a tyle już osiągnął.