Nieskończenie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nieskończenie przysłówek Nieskończenie wiele razy opowiadał o Australii.