Niepodobna [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
niepodobna czasownik niefleksyjny nieosobowy Niepodobna przy tym świetle szyć na maszynie.