Nie pierwszy raz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nie pierwszy raz przysłówek Nie pierwszy raz podpada mi ten chłopak.